مشاوره : 7708 712 0917
معرفی محصولات استومی هالیستر و انواع کیسه استومی در کارگاه آموزشی هالیستر در شیراز


: 2082

معرفی محصولات استومی هالیستر و انواع کیسه استومی در کارگاه آموزشی هالیستر در شیراز

معرفی محصولات استومی هالیستر و انواع کیسه استومی در کارگاه آموزشی هالیستر در شیراز

معرفی محصولات استومی هالیستر و انواع کیسه استومی در کارگاه آموزشی هالیستر در شیراز

آدرس ارتباطی ما

آدرس دفتر : شیراز،چهار راه بنفشه ، ابتدای خیابان سیاحتگر،فروشگاه رامتین طب

مشاور علمی : 09177127708

دفتر فروش : 07132340368 

پست الکترونیک: info@ramtinteb.ir